Werkwijze

Oriƫntatiegesprek:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij wordt ingegaan op het huidige gedrag van uw kind en wat het probleem is. Doel is het formuleren van de hulpvraag. U krijgt informatie over het psychomotorisch onderzoek en de manier van werken in relatie tot de problematiek.

Onderzoek

Dit onderzoek vormt de basis van de therapie. Er vindt een anamnesegesprek plaats, in dit gesprek worden alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind met u besproken en in kaart gebracht. Er vindt een observatie op school plaats. Daarna komt uw kind drie keer een uur naar de therapeut voor spelobservatie. Thema's die aan de orde komen zijn onder meer: plezier in bewegen, zelfcontrole, zelfvertrouwen en expressiviteit, sociaal gedrag. Alle gegevens die uit het onderzoek naar voren komen worden in een advies verwerkt. Gaat u akkoord met het advies dan stellen wij een individueel behandelingsplan op en kan de therapie starten.

Therapie

PMKT is een individuele therapie. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en ontwikkelingsresultaten. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met u als ouders/verzorgers (en, na toestemming, met school, arts en andere behandelaars) over de voortgang van de therapie of begeleiding. Een rapportage wordt op verzoek geschreven.

Begeleiding

Wanneer uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft, zoals bv. ADHD, ADD, een vorm van autisme, of een hechtingsproblematiek, dan kunnen wij u en uw kind begeleiden bij het leren omgaan met deze stoornis. Hierdoor zal uw kind beter kunnen functioneren in zijn omgeving waardoor gedragsproblemen zullen afnemen. De begeleiding is, afhankelijk van de leeftijd van uw kind en zijn ontwikkelingsniveau, gericht op kennis hebben van de stoornis en het aanleren van vaardigheden waarmee uw kind zich beter kan handhaven in zijn omgeving en zich optimaal kan ontwikkelen.

Samen Werken aan Zelfvetrouwen

Samen Werken aan Zelfvetrouwen