Wat is Psycho Motorische Kindertherapie

Psycho Motorische Kindertherapie, is een kindvolgende therapie voor kinderen en jongeren.

PMKT is een therapie die aansluit bij datgene wat het kind van nature al in zich heeft:

  • bewegen
  • zingen/muzikaliteit
  • spel
  • ritme
  • creativiteit

Door middel van bewegen, muziek en spel werken wij samen met uw kind om zich in een veilige sfeer en op een speelse manier te ontwikkelen en steviger in zijn schoenen te komen staan. Deze middelen geven uw kind de gelegenheid uit te drukken wat het met woorden vaak niet kan. De therapie gaat uit van de sterke kanten van uw kind, van zijn talenten. Uw kind wordt tijdens het spel bewust gemaakt van zijn lichaam (lichaamsbesef) en in contact gebracht met datgene wat hij voelt en beleeft (zelfbesef). Uw kind ontwikkelt zijn eigen ik, waardoor het sterker in de wereld staat. Door het uitproberen en oefenen van nieuw gedrag, krijgt uw kind de kans nieuwe ervaringen op te doen. Op die manier kan uw kind het nieuwe gedrag zich eigen maken en/of negatieve ervaringen verwerken.

Deze ontwikkeling van het eigen ik (zelfbeeld) zorgt ervoor dat uw kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Uw kind staat steviger op eigen benen, kan en durft stappen te zetten en zijn eigen pad te bewandelen (zelfvertrouwen).

Samen Werken aan Zelfvetrouwen

Samen Werken aan Zelfvetrouwen